Facebook Twitter Instagram YouTube
Çatı ve Cephe Uygulamaları
Çatı ve Cephe Uygulamaları
Çatı ve cephelerinizin kaplaması binanızın hem ömrü, hem estetiği hem de sağlıklı ve tasarruflu bir yapıya sahip olabilmesi için en önemli uygulama etkenlerinden birisidir.
Çatı ve Cephe Uygulamaları

Çatı Kaplama Uygulamalarımız

KİREMİT KAPLAMALI ÇATI
MEMBRAN KAPLAMALI ÇATI
ŞINGIL KAPLAMALI ÇATI
SAÇ VEYA SANDVİÇ PANEL KAPLAMALI ÇATI

 

KİREMİT KAPLAMALI ÇATILAR

Günümüzde eskisi kadar kullanılmamakla beraber halen rabet görmektedir.Binalara diğer çatı kaplama sistemlerine göre 8-10 kat daha fazla ağırlık bindirdikleri için deprem bölgelerinde daha az tercih edilmektedir.Kısa zaman içerisinde hava koşullarından etkilenerek sıralarında kaymalar olmakta,soğuk sıcak etkileşimi ilede kırılganlık yapıları artmaktadır.Çatıya dizilme şekli itibarıyla alt kısımlarında oluşan boşluklar,üzerinde gezinme yapılıncada kırılmalara sebep olmaktadır.Bu sebeplerden dolayı kısa zaman aralıkları ile kiremit aktarma işlemi yapılmalıdır ki buda sürekli bir maliyet demektir.
Kaliteli üretilen kiremitlerde yukarıda yazılan sorunlar her nekadar azaltılsada,binaya binen yük ise aksine dahada artmaktadır.Çok kuvvetli rüzgarlarda kiremitlerinde uçtuğu görülmüş ve diğer kaplamalara göre daha tehlikeli ve daha çok hasarlar verdiği tespit edilmiştir.
Firmamız, talepler doğrultusunda kiremit çatı aktarımı ve yeni imalatınıda yapmaktadır.

 

MEMBRAN KAPLAMALI ÇATILAR

Günümüzde en çok tercih edilen çatı kaplama sistemidir.Gerek ekonomik oluşu, gerekse zaman içerisindeki minimum deformasyonu ve minimum bakım giderleri açısından en iyi çatı sistemidir.Ancak bu sistemde kaliteli usta seçimi ve kaliteli malzeme seçimi çok çok önemlidir.Zira hatalı işçiliklerde çatı kaplamaları rüzgarlı havalara dayanamayıp parçalanmaktadır. İşçilik her nekadar iyi olursa olsun kalitesiz malzeme seçimide aynı sonuçları vermektedir.Bu noktalara dikkat edilmesi durumunda en cazip fiyatlı ve masrafsız uzun seneler kulanılabilecek bir çatı kaplama sistemidir.

Yine firmamız talepler doğrultusunda bu çatı kaplaması sisteminide en profesyonel bir biçimde uygulamaktadır.

 

ŞINGIL KAPLAMALI ÇATILAR

Şıngıl kaplama çatı sistemlerinde özellikleri,avantajları ve dezavantajları bakımından membran sistemler ile aynı paralellik göstermektedirler.Fark olarak ise biraz daha pahalı olmaları,ancak buna karşılık görsellik bakımındanda membrandan çok çok üstün görünüme sahip olduklarını söylemeden edemeyiz.Tabiki malzeme ve usta seçimide çok çok önemli olduğunuda bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Firmamızdan şıgıl çatı kaplaması hizmetinide profesyonel olarak alabilirsiniz


.

SAÇ VEYA SANDVİÇ PANEL KAPLAMALI ÇATILAR:


Bu tip çatı kaplama sistemleri daha çok fabrika,imalathane,atölye vb. tarzı mekanların üzerinde kullanılmaktadır.Ev,apartman,site tarzı meskenlerin üzerlerinde her nekadar tercih edilmesede nadir olarak bu yerlerdede uygulaması yapılmaktadır. 
Sandviç panel sistemler maliyetleri bakımından, marka ve malzeme kalınlığına göre şıngıl kaplama sistemine yakın ve bazende üzerinde olmaktadır.Ancak bu sistemde binanın ısı izolasyonuda sağlanmış olması ek bir avantajdır.Bu özelliği düşündüğümüzde aslında en ekonomik sistem olmaktadır.Yine kaliteli işçilik ve kaliteli malzeme ,sistemin ömrünü ve güvenilirliğini belirleyen baş etkendir.
Saç kaplama sistemler ise en az tercih edilen sistemlerdir.Maliyet bakımında düşük olmasına karşılık , kullanım açısından konforsuz bir sitemdir.Sıcak ve soğuk havayı çok hızla mekan içerisine iletir ve yağmurlu havalarda çok ses iletimi olur.
Firmamız bu sistemlerinde uygulamasını yapmaktadır.

EN ÇOK HANGİ ÇATI KURULUMU TERCİH EDİLMEKTEDİR?


Çatı yapımında genel olarak çelik ve ahşap sistem kullanılmaktadır.Çelik çatılar ise artık günümüzde en çok tercih edilen çatı sistemi haline gelmiştir.Bunun sebeplerini inceleyecek olursak,çatı altında kazanılan alan en başta gelmektedir.Ayrıca çelik sistemin dayanıklılığıda ayrı bir tercih sebebidir.Ancak burada en önemli ayrıntı,çatının kurulumundan sonra yapılacak olan antipas ve boyama işleminin ne kadar kaliteli ve özenli yapıldığıdır.Bu işlem çatı ömrü için çok önemlidir.
Ayrıca çatı çeşidi ne olursa olsun,doğru malzeme ile kaliteli işçilik yapılmamış bir çatıda sizi bir çok problemler beklemektedir.Bu problemleri yaşamak istemiyorsak profesyonel bir uygulamacı bulmanız gerekmektedir(ki bu firma biziz).

 

 

ALÜMİNYUM CEPHE GİYDİRME

Giydirme cephe çeşitli taşıyıcı tip binalarda, binanın dış yüzünün alüminyum malzemeden kullanılan ana ve ara taşıyıcı elemanların dayanıklı ve fonksiyonel bir şekilde bir araya getirilmesi, cam, kompozit levha veya alüminyum levha gibi yapı malzemeleri ile bütünleştirilmesidir.

Giydirme Cephe Avantajları

Güneş ışınlarından ve zararlı dış etkilerden korur
Binaları yağmurdan, kinetik enerjiden, kapiler su emmesinden,nispi rutubetten, gürültüden korur
Yalıtım kullanılmasına imkan sağlayarak enerji tasarrufu sağlar
Çatlakların görünmesini önler, muhtemel şakul hatalarını giderir
Renk ve doku bozuklukları olmaz
Bakım ve onarım en aza iner
Çevre dostudur.
Fonksiyoneldir
Estetiktir
Hafiftir

Giydirme Cephe Sistemleri

Kapaklı giydirme cephe

Strüktürel Silikon (camcama) giydirme cephe

Transparan (Vantuzlu ) giydirme cephe

Kompozit panel kaplama giydirme cephe

Giydirme cepheleri, cephede kullanılan panellerin ağırlığına bağlı olarak 2 farklı şekilde sınıflandırmak mümkün olabilmektedir. Buna göre, ağırlığı 100 kg/m2'den büyük olan panellerden oluşan sisteme "Ağır Asma Giydirme Cephe", 100 kg/m2'den küçük panellerden oluşan sisteme ise "Hafif Asma Giydirme Cephe" adı verilmektedir.

Ağır asma giydirme cepheler, beton esaslı panellerden oluşan giydirme cephe sistemidir. Bu elemanların oluşumunda, normal beton, hafif beton ve gazbeton gibi malzemeler kullanılmaktadır. Kalıp kullanımındaki geniş olanaklar betona istenilen şeklin verilmesine izin vermektedir ve istenilen yüzey dokusu elde edilebilmektedir. Statik ve dinamik yükler, binanın strüktürel iç duvar ve döşemelerine metal bağlantı elemanları yardımıyla aktarılmaktadır. Ağır asma giydirme cephe elemanlarının kendi ağırlıkları ve rüzgar yükü karşısında stabilitelerini sağlamaları için duvar kalınlığının en az 6 cm. olma zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca, elemanın bünyesinde kullanılan donatı çubukları arasındaki mesafe 10 cm.'den az olmayacak şekilde, çelik ızgara şeklinde olmalıdır. Çok katmanlı sandviç panellerde, katmanlar arasındaki bağlantı, sistemin ağırlık merkezinde bulunmalıdır.

Betonun, ısı iletkenlik katsayısı yüksek bir malzeme olması, beton esaslı hazır elemanların kullanıldığı ağır asma giydirme cephe sistemlerinde ısı yalıtımı uygulamasını zorunlu kılmaktadır. Bunun yanı sıra, ağır oluşları nedeniyle bina taşıyıcı sistemine daha çok ölü yük getirmektedirler. Bu yük, bağlantı elemanlarının detaylandırılmasında maksimum dikkat ve kontrolü gerektirmektedir. Taşıma ve depolama evrelerinde hatalı şekilde istiflenmeleri hasar görmelerine sebep olacağından, bu konuya ekstra özen gösterilmesi önerilmektedir. Uygulama alanı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hafif asma giydirme cephe sistemlerine göre çok daha azdır.

Hafif asma giydirme cephe sistemlerinde doğramanın cam taşıma biçimi, giydirme cephenin türünü belirlemektedir. Geleneksel doğrama sistemleri, giydirme cephelerin oluşumunda da kullanılmaktadır. "Klasik Sistem" adı verilen bu sistemde, cam doğrama yuvası içine yerleştirilerek, bütün kenarları boyunca doğrama çıtası ile örtülmektedir. (Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, klasik sistemle inşa edilmiş bir giydirme cephe örneği olarak gösterilebilir.) "Asma Sistem" de ise, doğrama elemanları taşıyıcı profillere oturmaktadır. Hafif asma giydirme cephe sistemi, cephe elemanlarının taşıyıcı bir iskelet üzerine yerleştirildiği, şeffaf veya opak panellerin oluşturduğu giydirme cephe türüdür (Süzer Plaza yapısı örnek olarak gösterilebilir). Cephe elemanları, binanın kiriş ve döşeme alınlarına noktasal bağlantılarla tespit edilen taşıyıcı elemanlar sayesinde taşınmaktadır.

Hafif asma giydirme cephe sistemlerinde spandrel kısım 2 farklı şekilde gerçekleştirilmektedir. Yani parapet oluşumu 2 türlüdür: Spandrel kısmın asma sistem bünyesinde yer aldığı durumlarda "parapetsiz", kagir elemanlarla oluşturulması durumunda "parapetli" sistemden söz etmek mümkün olmaktadır. Parapetli sistemde parapet, betonarme veya kagir elemanlarla oluşturulmaktadır. Betonarme parapetler, katlar arası yangın ve ses kontrol sistemlerinin detaylandırılmasında kolaylık sağlamaktadır. Paneller, kagir parapet yüzeyine monte edilmektedirler. Parapetsiz sistemde ise parapet, asma cephe bünyesindedir. Asma cephenin bir bölümü, şeffaf veya opak panel olarak spandrel kısmı oluşturmaktadır. Alan kayıplarının minimum düzeyde kalmasını sağlayan bir sistem olmaktadır.

Yapı kabuğu, yapıların mimari biçimlenişlerinin yanı sıra dış çevre koşulları ve işlevlerine bağlı olarak, bina içinde uygun fiziksel ortamın yaratılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Her alanda olduğu gibi yapı sektöründe de teknolojik gelişmeler sürekli bir aşama kaydetmektedir. İnşaat malzemeleri ve bina yapım tekniklerindeki gelişmeler, cephe yapım sistemleri üzerinde de etkili olmuş ve giydirme cephe kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu çalışmada giydirme cephe sistemlerinin tanımı yapılarak, tarihsel süreç içinde geçirdikleri evreler belirtilmekte ve giydirme cephe türleri açıklanmaktadır.

Düşme Durdurma Sistemleri ile ilgili herşey için...